Prime Minister Shehbaz Sharif meets President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev

Prime Minister Shehbaz Sharif meets President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev
APP19-150922 SAMARQAND: September 15 - Prime Minister Shehbaz Sharif meets President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. APP
Prime Minister Shehbaz Sharif meets President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev
APP19-150922 SAMARQAND
APP Services