People offering Dua after Eid-ul-Azha prayers at Charsadda Road Eid Gaah

People offering Dua after Eid-ul-Azha prayers at Charsadda Road Eid Gaah
APP22-110722 PESHAWAR: July 11 - People offering Dua after Eid-ul-Azha prayers at Charsadda Road Eid Gaah. APP photo by Umar Qayyum
People offering Dua after Eid-ul-Azha prayers at Charsadda Road Eid Gaah
PESHAWAR