MNA Khalid Hussain Magsi, Obaid Ullah Shadi Khel and Amanat Shadi Khel called on Prime Minister Shehbaz Sharif.

MNA Khalid Hussain Magsi, Obaid Ullah Shadi Khel and Amanat Shadi Khel called on Prime Minister Shehbaz Sharif.
APP31-300622 ISLAMABAD: June 30 – MNA Khalid Hussain Magsi, Obaid Ullah Shadi Khel and Amanat Shadi Khel called on Prime Minister Shehbaz Sharif. APP
MNA Khalid Hussain Magsi, Obaid Ullah Shadi Khel and Amanat Shadi Khel called on Prime Minister Shehbaz Sharif.
APP31-300622 ISLAMABAD: