Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan laying chaddar at shrine of Hazrat sain Sahki Saheli Sarkar during his visit to Kashmir.

Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan laying chaddar at shrine of Hazrat sain Sahki Saheli Sarkar during his visit to Kashmir.
APP63-160922 MUZAFFARABAD: September 16 – Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan laying chaddar at shrine of Hazrat sain Sahki Saheli Sarkar during his visit to Kashmir. APP
Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan laying chaddar at shrine of Hazrat sain Sahki Saheli Sarkar during his visit to Kashmir.
APP63-160922 MUZAFFARABAD: