A beautiful view of dancing fountain in Iqbal Park

A beautiful view of dancing fountain in Iqbal Park
APP42-180121 LAHORE: January 18 - A beautiful view of dancing fountain in Iqbal Park. APP photo Amir Khan

A beautiful view of dancing fountain in Iqbal Park